Sağlık Gereçleri Üreticileri ve Temsilcileri Derneği (SADER); 1993 yılında, Türk Sağlık Sektöründeki lider kuruluşlardan 14 firmanın sahipleri ve/veya Genel Müdürleri tarafından, bir Kuruluş Bildirgesi yayınlayarak, kurulmuş kar amacı olmayan bir dernektir.

SADER; ekonomik ve düzenleyici kararnamelere karşı, ticari ilişkilerdeki kaliteyi desteklemek üzere, gerekli ve kabul edilebilir politikalar üretmeyi ve tıbba hizmet veren herkese profesyonelliği ve ahlaki değerleri aşılamayı amaç edinmiştir.

SADER aktiviteleri; Türk Sağlık Sektöründe aktif tüm üreticileri ve temsilcileri temsil etmek üzere programlanmaktadır.