16 ŞUBAT 2018 TIBBI CIHAZLARIN/ÜRÜNLERIN İNTERNET ÜZERINDEN SATIŞI KONULU TOPLANTISI YAPILDI

ARTED, ORDER, SADER, SEİS, TÜMDEF’in; Türkiye İşverenler Sendikası toplantı salonunda ortak düzenlediği “ Tıbbi Cihazların / Ürünlerin İnternet Üzerinden Satışı “ konulu toplantı yapıldı. Toplantıya sektör temsilcilerinin yanında kamu kesiminden

1 ) Sayın Recep Uslu

TİTCK, Tıbbi Cihaz ve Kozmetik Ürünler Başkan Yardımcısı

2 ) Dr. Sayın Asım Hocaoğlu

TİTCK, Tıbbi Cihaz Onaylanmış Kuruluş ve Klinik Araştırmalar Dairesi Bşk.

3 ) Sayın Cengiz Yiğit

TİTCK, Tıbbi Cihaz Denetim Dairesi Bşk.

Sağlık Baş Denetçisi

4 ) Sayın Hakan Suat Ölmez

Rekabet Kurumu, III . Denetim ve Uygulama Dairesi Başkanı

Katılmışlardır. Açılış konuşması Sayın Recep Uslu tarafından yapılmış ve bilahare soru cevap şeklinde katılımcılarla karşılıklı olarak fikir alışverişinde bulunmuşlardır.