Komisyon Başkanlarımızın sunum yaptığı Temmuz toplantısında ; komisyonların yaptıkları çalışmalar , sahada yaşanan sorunları ve çözüme giden yollar, komisyonların işbirliğinin faydaları hakkında bilgiler paylaşılıp üyelerimizin komisyonlarla ilgili görüş ve önerileri değerlendirildi.