AMAÇLAR

a) Her türlü tıbbi malzeme,cihaz ve ekipmanın ithalat, imalat, mümessillik, bakım, onarım, toptan ve perakende satıcılığı konusunda faaliyet gösteren kişi ve firmaların bu alandaki çalışmalarını koordine, teşvik, disipline etmek ve bilinçlendirerek kanunların öngördüğü çerçevede hak ve menfaatlerini korumaktır.

b) Eğitim, sağlık ve çeşitli sosyal konularda doğrudan doğruya veya mevcut kuruluşlara yardım suretiyle, topluma yararlı eserler ve işler yapmaya çalışmaktır.

c) Eğitim ve Genel Kültür konularına yardımcı olmak için gençlere, yurt içi veya yurt dışı seyahat imkanları sağlamaya yardım etmektir.

d) Ülkemizin ekonomisine katkı ve ihracatı geliştirme çalışmalarına yönelik yurt içi ve yurt dışı mesleki fuarlara üyelerinin katılmaları için gerekli organizasyonları yapmaktır.