a) Her türlü Tıbbi malzeme,cihaz ve ekipmanın ithalat, imalat, mümessillik, bakım, onarım, toptan ve perakende satıcılığı konusunda faaliyet gösteren kişi ve firmaların bu alandaki çalışmalarını koordine, teşvik, disipline etmek ve biliçlendirmek ile kanunların öngördüğü çerçevede hak ve menfaatlerini korumaktır.

b) Eğitim, sağlık ve çeşitli sosyal konularda doğrudan doğruya veya mevcut kuruluşlara yardım suretiyle, topluma yararlı eserler ve işler yapmaya çalışmaktır.

c) Eğitim ve Genel Kültür konularına yardımcı olmak için Gençlere,yurtiçi veya yurtdışı seyahat imkanları sağlamaya yardım etmektir.

d) Ülkemizin ekonomisine katkı ve ihracaatı geliştirme çalışmalarına yönelik yurtiçi ve yurdışı mesleki fuarlara üyelerinin katılmaları için gerekli organizasyonları yapmaktır.