Ayaktan Tedavi Komisyonu

Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü tarafından Sosyal Güvenlik Kurumu, SGK il Müdürlükleri  ile komisyon üyeleri ile beraber sektör tarafından uygulamada yaşanan sıkıntıların, revizyon önerilerinin görüşülmesi.

• Komisyonun kısa ve uzun vadeli planlarının takibini yapmak.

• Gerektiğinde diğer STK’lar ile iletişim kurarak ortak çalışmalar yürütmek.

• Çalışılmakta olan konuya göre paydaş haritasının çıkarılması ve ziyaretlerin gerçekleştirilmesi.

• Tüm komisyon üyelerinin periyodik olarak bilgi paylaşımında bulunması.