Nefroloji Komisyonu

Sürekli Renal Replasman Tedavisi (SRRT), Hemodiyaliz, Periton Diyalizi ve Aferez gibi tedavi seçenekleri hakkında farkındalığı arttırmak, kılavuzlara ve dünya örneklerine uygun olarak doğru hastanın doğru tedaviyi almasına yönelik kamu ve STK’lar (uzmanlık ve hasta dernekleri) ile projeler geliştirmek ve bunların hayata geçirilmesine yönelik çalışmalarda bulunmak.

• SGK il teşkilatlarındaki tıbbi cihaz ödemesinde yaşanan farklı uygulamalara çözüm üretmek

• Uzmanlık Derneği’nin SGK’ya SRRT ile ilgili eğitim vermesi

• 3. basamak yoğun bakım ünitelerinde SRRT sertifikalı Diyaliz teknikerleri bulundurulması

• Projelerin takibi ve kamu ziyaretlerinin planlanmasının aylık toplantılarla yapılması