Şehir Hastaneleri Komisyonu

Şehir hastaneleri projesi kapsamında gerçekleştirilen ve/veya planlanmakta olan her türlü proje, alım planlama vb. faaliyetlerde Sağlık Bakanlığı ve Yükleniciler ile işbirliği içinde olmak. Bu işbirliği sayesinde, projeler kapsamında alımı yapılan atıl sistemlerin revizyonu ve şartnamelerin zamana uyarlanması konusunda görüş bildirmek.

• Medikal sektöre yabancı inşaat firmalarının sorumluluk alanına giren her türlü tıbbi konuda danışılan olmak üzere güven tesis etmek.

• Tüm komisyon üyelerinin periyodik olarak bilgi paylaşımında bulunması.