SADER olarak bizler iş ve mesleğimizin kurallarına, ülkemizin kanunlarına ve içinde bulunduğumuz toplumun ahlak standartlarının özüne sadık kalmayı,

Mesleğimizi yüceltmeyi ve kendi arzumuz ile seçtiğimiz bu iş ve meslek grubunda en çağdaş çalışma standartlarını pekiştirmek ve uygulamak için elimizden gelen gayreti sarf etmeyi,

Meslektaşlarımıza, müşterilerimize, toplumumuza iş ve mesleğimizdeki gelişmeleri ve yeteneklerimizi tüm ilgililere ulaştırmayı,

İnsan sağlığına yönelik iş kolunda faaliyet gösteren ve bir meslek grubunun mensubu olarak sunduğumuz hizmet ve malzemeleri, insan onuruna yakışan azami kalite ve mükemmellikte temin etmeyi, her yönü ile kaliteli sağlık hizmetinin ülkemizde yerleşmesine ve yaygınlaşmasına destek olmayı ve teşvik edici çalışmalar yapmayı,

İş ve mesleğimiz ile ilgili konuları topluma sunarken yapılacak reklam ve diğer tüm tanıtım şekillerinde dürüstlük ilkelerine bağlı kalmayı ve aramızda iyi niyet ve daha iyi dostluklar sağlayacak çalışmalarda bulunmayı,

İş ve mesleki ilişkilerimizde normal olarak başkalarına tanımadığımız öncelik ve avantajları SADER üyelerine de tanımamayı ve aynı şekilde SADER üyelerinden de benzer öncelikler ve avantajlar beklememeyi,

İş ve mesleğimizi icra ederken aldığımız kararların tüm ilgililer için yararlı ve yüksek ahlak standartlarını teşvik edici olmasına özen göstermeyi, kendimiz ve çalıştığımız kurumlar için ulaşılması gereken bir hedef noktası olarak görmekteyiz.