MAQUET – GETINGE birleşmesi 31 Aralık 2018 tarihi itibariyle gerçekleşecektir.