SADER AKADEMİ 2019-2020 DÖNEMİ I. EĞİTİM PROGRAMI

EĞİTİM ADIAVRUPA BİRLİĞİ UFUK 2020 KOBİ ARACI (SME INSTRUMENT) HİBE VE FİNANSMAN PROGRAMI
EĞİTMEN ADIDr. Bülent GÖKDEMİR
Orta Doğu Teknik Üniversitesi
EĞİTİM TARİHİ SÜRESİ VE ADRESİ02.08.2019 Cuma
Saat:13.30 -16.30
GENTEK Eğitim Salonu
Sokullu Mehmet Paşa, Ahmet Haşim Cad.
No: 29 06460 Çankaya/ANKARA
EĞİTİMİN İÇERİĞİUFUK 2020, AB tarafından tasarlanan, yedi yıllık zaman dilimini kapsayan bir araştırma ve yenilikçilik finansman programıdır. Anılan süreç içinde araştırma ve yenilikçilik projeleri için ayrılan fon tutarı 80 milyar Avro düzeyindedir. Hibe Fonuna Türkiye’nin katkısı 451 milyon Avro olarak belirlenmiştir. UFUK 2020 Programı dünyanın en büyük hibe programı olma niteliği taşımaktadır.

UFUK 2020 18 tematik çalışma programı bazında fonlama gerçekleştirmektedir. Bunlardan biri de 2014 yılında uygulanmaya başlanan KOBİ Aracı Programıdır. Bu program, Avrupa Yenilikçilik Konseyi pilot programı olarak tasarlanmıştır. KOBİ Aracı Programı ile yaratıcı ve ticarileştirilebilir fikirleri olan KOBİ’lere finansman sağlanmaktadır. Bu kapsamda ayrılan toplam finansman büyüklüğü 3 milyar Avro tutarındadır.

2014-2017 arasında programdan toplam 4800 firma faydalanmıştır. Ne yazık ki Türkiye’den hibe elde eden şirket sayısı 36 ile sınırlı kalmıştır. Program 2021 yılına kadar devam etmektedir. AB tarafından 2021 sonrasında söz konusu destek programının (bütçesini arttırmak suretiyle) devam ettirmesi beklenmektedir.

UFUK 2020 diğer programlara göre esnek tasarlanmıştır.
Şöyle ki:
• KOBİ’ler doğrudan tek başlarına başvurabilmektedir.
• Başvurular tüm yıl boyunca açıktır.
• Başvurular toplanmakta ve belli değerlendirme günlerinde (cut-off days) ele alınmaktadır.
• Finansman desteğinin tamamı hibe şeklindedir.

KOBİ Aracı programı üç fazdan oluşmaktadır. Birinci faz kapsamında yaratıcı ve ticarileştirilebilir fikirlere fizibilite desteği sağlanmaktadır. Bu destek 50 bin Avro tutarındadır ve proje tutarının %70’i kadar katkı sağlanmaktadır. İlk fazın proje çıktısı ayrıntılı fizibilite raporudur.

İkinci faz, fizibilitesi gerçekleştirilmiş yaratıcı fikirlerin hayata geçirilmesine dönük projeleri fonlamaktadır (ilk fazı geçmek zorunlu değildir, ancak AB tarafından önerilmektedir). Bu çerçevede
proje bütçesinin %70’ine kadar (fikrin çok beğenilmesi halinde %100’e kadar çıkmaktadır) üst sınır 2,5 milyon Avro olacak biçimde fonlama gerçekleştirilmektedir. İkinci fazın proje çıktıları, prototip, dizayn, performans doğrulama, demonstrasyon, test sonuçları ve benzeri unsurlardır.

Üçüncü fazda, fizibilitesi ve iş planı hazır projelerin pazarlanmasını destekleyecek, danışmanlık ve iş hızlandırma destekleri sunulmaktadır.

Eğitim kapsamında KOBİ Aracı Programı hakkında ayrıntılı bilgi sunulacak, programdan faydalanmak isteyen işletmelerin izlemesi gereken yol ve hazırlık sürecinde yapılması gerekenler hakkında bilgi sunulacak ve bu programdan yararlanan başvurulara ilişkin örnek projeler ele alınacaktır.

EĞİTİMİN AMACIEğitimin amacı araştırma-geliştirme ve yenilikçilik potansiyeli bulunan işletmelerin bu program hakkında bilgi edinmesini sağlamak ve başvuru potansiyeli olan işletmeleri doğru bir biçimde
yönlendirmektir.
HEDEF KATILIMCI KİTLESİHedef katılımcı kitlesi yenilikçilik potansiyeli bulunan KOBİ statüsündeki işletmelerdir.
EĞİTİM SONRASI KAZANIMLAREğitim sonrasında katılımcılar, KOBİ Aracı finansman programı, prosedürü ve potansiyel katkısı konusunda bilgilenmiş olacaklardır.
EĞİTMEN ÖZGEÇMİŞİBülent GÖKDEMİR, Hacettepe Üniversitesi İ.İ.B.F. İktisat Bölümünde 1998 yılında lisans, 2006 yılında ise yüksek lisans eğitimini tamamladı. 2008 yılında İngiltere’de Dundee Üniversitesinde Uluslararası Ticaret Hukuku alanında yüksek lisans derecesi aldı. 2014 yılında Hacettepe Üniversitesi İ.İ.B.F. Maliye Bölümünden doktora derecesi ile mezun oldu. Rekabet Kurumu, TBMM ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programında çalışmıştır.

Gökdemir’in rekabet ve regülasyon hukuku ve iktisadı, sanayi iktisadı, şebeke endüstrileri ve dijital ekonomiler konularında yayımlanmış makale, kitap ve raporları bulunmaktadır. Gökdemir halen Orta Doğu Teknik Üniversitesi İktisat Bölümünde öğretim görevlisi olarak çalışmaktadır.