Sayın Evrim Avcı’nın konuk konuşmacı olarak katılarak  KOİ ( PPP ) konusunda haziruna sunum yaptığı yemekli toplantımızı her zaman ki düzen içinde yapmış bulunuyoruz.