Sayın Mustafa SAYIN konuk konuşmacı olarak katılarak “SADER’in Dünü, Bugünü ve KYOTO” konusunda haziruna sunum yaptığı yemekli toplantımızı her zaman ki düzen içinde gerçekleşti.