Prof.Dr.Sayın Tamer Müftüoğlu’nun konuk konuşmacı olarak katılarak “Bilgi Toplumunun Küreselleşen Ekonomisinde Girişimcilik” konusunda haziruna sunum yaptığı yemekli toplantımızı her zaman ki düzen içinde yapmış bulunuyoruz.