Sağlık Gereçleri Üreticileri ve Temsilcileri Derneği

SADER ENGLISHSADERMENÜ

Hakkımızda

Sağlık Gereçleri Üreticileri ve Temsilcileri Derneği kısa adı ile SADER, ülkemizdeki tıbbi cihaz sektörünün ilk sivil toplum örgütlerinden biri olarak 1993 yılında Ankara’da kurulmuştur ve 29 yıldır faaliyetlerine kesintisiz olarak devam etmektedir.

Üyelerinin tamamının üretici veya üretici temsilcisi olması nedeniyle her türlü tıbbi malzeme, sarf, cihaz ve bunların ekipmanlarının imalat, ithalat, bakım onarım, toptan ve perakende piyasaya arzı konusunda sektörün önemli bir kısmını temsil etmektedir. Derneğin yayımlamış olduğu ve periyodik dönemlerde düzenlediği eğitimler ile desteklediği “SADER Etik ve İş Uygulamaları Kodu”na uygun olarak faaliyet gösteren 74 üyesi, bölgesinde ve dünyada lider tıbbi cihaz üreticisi veya temsilcisi firmalardır.

Dernek çalışmalarının büyük kısmı alanında deneyimli üyeler veya temsilcileri tarafından kurulmuş komite/komisyonlarca yapılmaktadır. Eğitim faaliyetleri ise SADER AKADEMİ bünyesinde uzman eğitimcilerce sağlanmaktadır.

SADER Komite ve komisyonlar aracılığı ile ülkemizde ve özellikle Avrupa olmak üzere dünyada yayımlanan mevzuat, regülasyon, yönetmelik ve diğer güncel gelişmeleri düzenli olarak takip etmekte, üyelerini ve diğer paydaşlarını bu gelişme ve düzenlemelere uyum sağlamaları için bilgilendirmekte ve gerekli durumlarda eğitimler planlanmaktadır. SADER AKADEMİ bünyesinde ise, üyelerini ilgilendiren veya komite ve komisyonlar tarafından eğitim gerekliliği tespit edilen konular ile ilgili olarak, konusunda uzman profesyoneller ve akademisyenler tarafından üye olsun olmasın bütün paydaşlara açık eğitimler verilmektedir.

Diğer yandan SADER; sektörle ilgili her konuda ülke ekonomisine ve halk sağlığına katkıda bulanacak, innovatif yaklaşımların yeni teknoloji ve tedavi yöntemlerinin ülkemize kazandırılması ve üretimde yerelleşme gibi konularda önerilerini, gerekli eylem plan ve projelerini ilgili kamu kurumları ile paylaşmaktadır. Gerek bu konularda gerekse mevzuat ve uygulamalarının aksayan yönleri ile ilgili olarak görüş ve önerilerini ilgili mercilere iletmekte, sadece iletmekle kalmayıp sektörel dernek bilinci ile çözüm adına üstüne düşen sorumlulukları yerine getirmektedir.

Tüm bu faaliyetleri yerine getirirken SADER; insan onuruna yakışan mükemmellikte hizmet vermek ve kaliteli sağlık hizmetinin ülkemizde yerleştirilmesinde ve yaygınlaştırılmasında teşvik edici olmak sureti ile toplumuzun yaşam düzeyini yükseltmek gibi önemli bir misyonun sivil toplum kanadını temsil etmeyi amaçlamaktadır.

HakkımızdaSAĞLIK GEREÇLERİ ÜRETİCİLERİ ve TEMSİLCİLERİ DERNEĞİ
sader@sader.org.tr