Sağlık Gereçleri Üreticileri ve Temsilcileri Derneği

SADERSADERMENÜ

Ayaktan Tedavi Komisyonu

Ayaktan Tedavi

Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü tarafından Sosyal Güvenlik Kurumu, SGK il Müdürlükleri  ile komisyon üyeleri ile beraber sektör tarafından uygulamada yaşanan sıkıntıların, revizyon önerilerinin görüşülmesi.

• Komisyonun kısa ve uzun vadeli planlarının takibini yapmak.

• Gerektiğinde diğer STK’lar ile iletişim kurarak ortak çalışmalar yürütmek.

• Çalışılmakta olan konuya göre paydaş haritasının çıkarılması ve ziyaretlerin gerçekleştirilmesi.

• Tüm komisyon üyelerinin periyodik olarak bilgi paylaşımında bulunması.

 

HakkımızdaSAĞLIK GEREÇLERİ ÜRETİCİLERİ ve TEMSİLCİLERİ DERNEĞİ
sader@sader.org.tr