Sağlık Gereçleri Üreticileri ve Temsilcileri Derneği

SADER ENGLISHSADERMENÜ

Sağlık Uygulama Tebliği Komisyonu

Sağlık Uygulama Tebliği

Sosyal Güvenlik Kurumu, SUT ile ilgili yaşanan sorunların ve çözüm önerilerinin görüşülmesi.

• Komisyonun kısa ve uzun vadeli planlarının takibini yapmak.

• Gerektiğinde diğer STK’lar ile iletişim kurarak ortak çalışmalar yürütmek.

• Çalışılmakta olan konuya göre paydaş haritasının çıkarılması ve ziyaretlerin gerçekleştirilmesi.

• Tüm komisyon üyelerinin periyodik olarak bilgi paylaşımında bulunması.

HakkımızdaSAĞLIK GEREÇLERİ ÜRETİCİLERİ ve TEMSİLCİLERİ DERNEĞİ
sader@sader.org.tr