Sağlık Gereçleri Üreticileri ve Temsilcileri Derneği

SADER ENGLISHSADERMENÜ

Ürün Takip Sistemi Komisyonu

Ürün Takip Sistemi

Ürün takip sistemi ile ilgili her türlü revizyon, duyuru, mevzuat, proje, rehber döküman ve strateji geliştirme çalışmalarında SAM ekibi ile paydaş olmak ve SADER tarafından köprü oluşturarak bilgi akışını sağlamak.

• Güncel haberleri üyeler ile paylaşmak.

• Gerektiğinde diğer STK’lar ile iletişim kurarak ortak çalışmalar yürütmek. 

• Çalışılmakta olan konuya göre paydaş haritasının çıkarılması ve ziyaretlerin gerçekleştirilmesi.

• Tüm komisyon üyelerinin periyodik olarak bilgi paylaşımında bulunması.

 

İlgili Duyurular

HakkımızdaSAĞLIK GEREÇLERİ ÜRETİCİLERİ ve TEMSİLCİLERİ DERNEĞİ
sader@sader.org.tr