Sağlık Gereçleri Üreticileri ve Temsilcileri Derneği

SADER ENGLISHSADERMENÜ

Yerli Üretim Komisyonu

Yerli Üretim

• Yerli Üretici sorunlarının belirlenmesi ve çözüm önerileri üretilmesi.

• Komisyonun kısa ve uzun vadeli planlarının takibini yapmak.

• Gerektiğinde diğer STK’lar ile iletişim kurarak ortak çalışmalar yürütmek.

• Çalışılmakta olan konuya göre paydaş haritasının çıkarılması ve ziyaretlerin gerçekleştirilmesi.

 

İlgili Duyurular

HakkımızdaSAĞLIK GEREÇLERİ ÜRETİCİLERİ ve TEMSİLCİLERİ DERNEĞİ
sader@sader.org.tr