Sağlık Gereçleri Üreticileri ve Temsilcileri Derneği

SADERSADERMENÜ

SADER AKADEMİ

“Çalışmalarının tamamını, üyelerin katılımı ile kurulan Komite ve Komisyonlar aracılığıyla gerçekleştiren derneğimiz, hali hazırda kamu ve diğer paydaşlar nezdinde etkin sonuçlar almış ve almaya devam etmektedir. Tam da bu noktada, değişen sektör dinamiklerinin takibi , bilgi ve deneyimlerin paylaşımı, sorunların çözümü ve üyeler arası ilişkilerin gelişmesine yönelik çalışmaları desteklemek amacıyla “SADER AKADEMİ” yi kurmuştur.

Sektör olarak tıbbi cihazın sadece tedarik veya üretimden ibaret olmadığı, yeniliği takip etmeden sektör sürdürülebilirliğinin mümkün olmadığı, sağlık için ayrılan fonun bir harcama değil, insana yatırım olduğu, ülke kalkınmasında sağlık sektörünün ve özellikle tıbbi cihazın ciddi katma değer yaratacağı bilinci ile SADER AKADEMİ bünyesinde, sektörü ve üyelerimizi ilgilendiren her konuda belirli periyotlarda, ilgili uzmanların (ve üyelerimizin) destekleri ile üyelerimizin güncel ihtiyaç ve beklentilerini azami ölçüde karşılayacak, eğitimler, söyleşiler, çalıştaylar düzenliyoruz.”

HakkımızdaSAĞLIK GEREÇLERİ ÜRETİCİLERİ ve TEMSİLCİLERİ DERNEĞİ
sader@sader.org.tr